Infographic - ການພັດທະນາຜູ້ ນຳ ໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ

ອະນາຄົດຂອງການເຮັດວຽກແມ່ນດຽວນີ້ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຸມໃສ່ໃນອະນາຄົດ ຈະເປັນຜົນ ສຳ ເລັດ.

ດາວນ໌ໂຫລດນີ້ infographic ເປີດເຜີຍ ເພື່ອຄົ້ນຫາບ່ອນທີ່ຈຸດສຸມຂອງທ່ານແມ່ນ…ອະດີດຫຼືອະນາຄົດ!

Infographic - ການພັດທະນາຜູ້ ນຳ ໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ

ດາວໂຫລດ Infographic ມື້ນີ້!