Infographic - ວຽກປົກກະຕິ ໃໝ່ ແລະ 'ຕໍ່ໄປ' ຕໍ່ໄປ

Infographic ສະພາບການ ໃໝ່ ແລະຕໍ່ໄປຂອງວຽກປົກກະຕິ

ຊີວິດຫຼັງການແຜ່ລະບາດແລະຄວາມເປັນຈິງໃນການເຮັດວຽກຈະມີລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຈົ້າ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ບໍ?

infographic ນີ້ໃຫ້ທັງສະຖິຕິແລະເຄື່ອງມືເພື່ອເພີ່ມທັກສະຂອງທ່ານກ້າວໄປສູ່ວຽກງານປົກກະຕິຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ.

Infographic - ວຽກປົກກະຕິ ໃໝ່ ແລະ 'ຕໍ່ໄປ' ຕໍ່ໄປ

ດາວໂຫລດ Infographic ມື້ນີ້!