Infographic - ທັດສະນະທີ່ 5 ຂອງຫຼາຍໆທັດສະນະ

ອະນາຄົດທີ່ ສຳ ຄັນຂອງທັກສະການເຮັດວຽກແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທຸກມຸມມອງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈະເຫັນສະຖານະການຕ່າງໆໂດຍຜ່ານທັດສະນະຂອງຕົນເອງ / ຄົນອື່ນ / ອຸດສາຫະ ກຳ / ລູກຄ້າ / ທົ່ວໂລກ - ຂໍ້ມູນນີ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງຫລາຍໆດ້ານ ສຳ ລັບອະນາຄົດຂອງການເຮັດວຽກ.

Infographic - ທັດສະນະທີ່ 5 ຂອງຫຼາຍໆທັດສະນະ

ດາວໂຫລດ Infographic ມື້ນີ້!